Seksjon for utviklingspolitikk

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2001* Ny via omorganisering

Navn: Utviklingspolitisk seksjon (UPS)
Kort navn: Utviklingspolitisk seksjon (UPS)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.2006* Navneendring

Navn: Seksjon for utviklingspolitikk
Kort navn: Seksjon for utviklingspolitikk

Oppgaver:
Overordnet ansvar for helhetlig utviklingspolitikk. Overordnet ansvar bistandseffektivitet/ harmonisering. Politikkutvikling knyttet til politisk prioriterte oppgaver og temaer. Samarbeid med andre giverland (herunder Nordic+ og OECD/DAC). Næringsutvikling i sør og Norfund. Forskning.

Kilde: www.regjeringen.no - UD

01.01.2007* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2015* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Oppgaver:
Seksjon for utviklingspolitikk utvikler og formulerer norsk utviklingspolitikk på oppdrag fra politisk ledelse.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.