FN-seksjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1998* Ny via omorganisering

Navn: FN-seksjonen
Kort navn: FN-seksj.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.2004* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Globalavdelingen

01.01.2007* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Oppgaver:
Norges samarbeid med FN, herunder: FNs generalforsamling. Sikkerhetsrådssaker (unntatt fredsbevarende operasjoner). FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og underliggende organer. FNs budsjett og administrasjon. FN-reform. Styrerepresentasjon og bistand gjennom FNs fond og programmer (bl.a. FNs utviklingsprogram (UNDP), Unicef, FNs befolkningsprogram (UNFPA), Verdens matvareprogram (WFP)) og FNs særorganisasjoner (WHO, ILO, FAO, UNESCO og UNIDO). FNs fredsbyggingskommisjon og fredsbyggingsfond. Temafaglige spørsmål i tilknytning til FN-organisasjonene.

Kilde: www.regjeringen.no - UD

31.12.2011* Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.