Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2010 Ny via omorganisering

Navn: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kort navn: FAD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) består av det tidligere Fornyings- og administrasjonsdepartementet med unntak av offentlige tjenestepensjonsordninger, kirkesaker som overføres fra det tidligere Kultur- og kirkedepartementet og same- og minoritetspolitiske saker som overføres fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Kilde: Pressemelding Statsministerens kontor, 18.12.2009. Nr.: 202-09
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2009/endringer-i-departementsstrukturen-fra-n.html?id=588896)

31.12.2013* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Fra 1.1.2014 overføres store deler av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Dette gjeller ansvaret for:
- Arbeidsgiverpolitisk avdeling,
- Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester,
- Satatsforvaltningsavdelingen,
- Avdeling for IKT og fornying (med unntak av oppgaver knyttet til koordinering av bredbåndspolitikken),
- Same- og minoritetspolitisk avdeling

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) skifter samtidig navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
KMD får samtidig også overført Planavdelingen fra Miljøverndepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.