Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004* Nyopprettelse

Navn: Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet
Kort navn: VKM
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Helsedepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Som et ledd i omorganiseringen av matforvaltningen, har Stortinget besluttet at det skal etableres en uavhengig vitenskapskomite som administrativt skal ligge under Helsedepartementet. Vitenskapskomiteen skal foreta risikovurderinger langs hele matkjeden. Den norske Vitenskapkomiteen organiseres med en hovedkomite, åtte fagpaneler og et sekretariat. Sekretariatet skal tilrettelegge arbeidet for komiteen, og bidra til en god og effektiv kommunikasjon mellom Mattilsynet, komiteen og fagpanelene.

Vitenskapskomiteen har et eget sekretariat, som skal bistå komiteen og faggruppene med å tilrettelegge arbeidet både faglig og praktisk. Åpen og tilgjengelig informasjon omkring arbeidet er en viktig del av sekretariatets oppgaver. Sekretariatet har besøksadresse Marcus Thranes gate 2, 4. etasje i Oslo. Direktør for sekretariatet ble utnevnt 3.10.2003 (Kristin Færden).

Vitenskapskomiteen skal lokaliseres til Nasjonalt Folkehelseinstitutt, men den skal være faglig uavhengig av Folkehelseinstituttet.
Nettside: www.vkm.no

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2015 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Enheten ble innlemmet i:

Fra 1.1.2016 inntreffer følgende endringer under Folkehelseinstituttet:
- Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) innlemmes i Folkehelseinstituttet
- Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet innlemmes i Folkehelesinstituttet
- Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) innlemmes i Folkehelsesinstituttet. Smtidig overføres forvaltningsoppgaver fra Kunnskapssenteret til Helsedirektoratet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.