ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.2003

Nedlagt via innlemming

Dato: 31.12.2010
Enheten ble innlemmet i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 34602
Navn: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Kort navn: ABM Utvikling
Engelsk navn: Norwegian Archive, Library and Museum Authority
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting / Politikkutforming
Overordnet: Kulturdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 985164193