Seksjon for ressurser, areal og miljø (RAM)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.07.2005
Navn ved opprettelse: Seksjon for vannressurser og arealdisponeringer (VA)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 31014
Navn: Seksjon for ressurser, areal og miljø (RAM)
Kort navn: RAM
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Overordnet departement: Olje- og energidepartementet
Lokalisering: 301 Oslo