Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1949* Nyopprettelse

Navn: Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap
Kort navn: Dir. for øk. forsv.beredsk.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Overordnet: Handelsdepartementet
Lokalisering: 301 Oslo

Ved opprettelsen i 1949 fikk direktoratet to kontorer: Kontoret for siviløkonomisk beredskap og Kontoret for militærøkonomisk beredskap.

Direktoratets oppgaver skulle være å planlegge og sikre landets behov for varer, materiell og tjenester fra sivile kilder for en eventuell krigssituasjon, bl.a. forberede rasjonerings- og distribusjonsordninger og sørge for øvelser av forskjellig art.

Kilde: Arkivportalen.no

01.07.1959* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Forsyningsdirektoratet ble nedlagt i henhold til kgl.res. 27.06.1959 og gjenstående fagfelt overført Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap.

30.06.1970 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap blir lagt ned i 1970. Saksområdene under direktoratets Krigsøkonomikontor og Organisasjons-og øvelseskontor (ID: 3022) legges til det nye Direktoratet for sivil beredskap. Øvrige felter under direktoratet - Kontor for rasjonerings- og ernæringsberedskap og Kontoret for drivstoff- og transportberedskap inngår i den nye Beredskapsavdelingen som samtidig etableres på grunnlag av direktoratet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.