Riksrevisjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

11 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Riksrevisjonen og Forsvaret : Selvutnevnt vaktbikkje eller Stortingets løpegutt? Aspelund, Joakim Thyregod
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Does performance auditing matter? The government administration’s response to the performance auditing of the Norwegian Office of the Auditor General Reichborn-Kjennerud, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Forvaltningsrevisjon og ansvarsrelasjoner. En studie av ansvarsforholdene i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av sektorene Nav og sykehus Kjærgård, Robert
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Organisasjonstenkning i Riksrevisjonen : Revisjon som evaluering: instrumentalisme og symbolikk Lundell, Per
Rapport 2015 NOU 2015: 13 - Digital sårbarhet – sikkert samfunn Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Tidsskriftsartikkel 2014 Performance audit and the importance of the public debate Reichborn-Kjennerud, Kristin
Tidsskriftsartikkel 2014 Auditee Strategies: An Investigation of Auditees’ Reactions to the Norwegian State Audit Institution’s Performance Audits Reichborn-Kjennerud, Kristin
Tidsskriftsartikkel 2014 Resistance to Control—Norwegian Ministries’ and Agencies’ Reactions to Performance Audit Reichborn-Kjennerud, Kristin
Tidsskriftsartikkel 2014 Auditee Strategies - An Investigation of Auditees’ Reactions to the Norwegian State Audit Institution’s Performance Audits Reichborn-Kjennerud, Kristin
Tidsskriftsartikkel 2013 Political accountability and performance audit: the case of the auditor general in Norway Reichborn-Kjennerud, Kristin
Tidsskriftsartikkel 2012 Riksrevisjonen si rolle: kva er ho, og kva bør ho vera? Roness, Paul G.