Riksrevisjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1918 Ny via omorganisering

Navn: Statsrevisjonen
Kort navn: Statsrevisjonen
Tilknytningsform: Storting
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Stortinget
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania
Relaterte enheter:

Fra «Håndbok for Riksarkivet» s. 444:

"De fem første statsrevisorer, Statsrevisjonen I henhold til Grunnlovens § 75 ble oppnevnt av Stortinget 22.6.1816. Inntil Revisjonsdepartementet ble opprettet I 1822, reviderte de enkelte departementer sin egne og underliggende institusjoners regnskaper. I tiden 1822 - 1918 hadde Statsrevisjonen ansvaret for å revidere statens hovedregnskap (statsregnskapet), mens revisjonen av spesialregnskapene ble utført i Revisjonsdepartementet. Ordningen med to revisjonsorganer, ett parlamentarisk og ett administrativt, varte til 1918 (stortingsvedtak 30.1.1918). Finansdepartementet førte regnskapet og la de fram for Statsrevisjonen hvert år.

Etter at Grunnlovens § 75K ble endret 13.12.1917, overtok Statsrevisjonen 1,7,1918 behandlingen av konstitusjonelle saker som var tillagt den tidligere statsrevisjon 1816 - 1918, og ansvaret for revisjon av statsregnskapene som var tillagt Revisjonsdepartementet 1822 - 1918*. Statsrevisjonens navn ble endret til Riksrevisjonen ved stortingsvedtak 4.3.1938.

Riksrevisjonen ble fullstendig omorganisert fra 1.1.1951. Regnskapene fro Post- og Televerket og NSB ble revidert av overordnet departement til 31.12.1961. Trygdekontorene, som ble statlige 1.1.1971, revideres av Rikstrygdeverket, og det foretas konstitusjonell etterrevisjon".

* Riksrevisjonen var pr. 1962 organisert i 4 avdelinger

04.03.1938 Navneendring

Navn: Riksrevisjonen
Kort navn: Riksrevisjonen

Statsrevisjonens navn ble endret til Riksrevisjonen ved stortingsvedtak 4.3.1938.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.