Opplæringsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2001* Ny via omorganisering

Navn: Opplæringsavdelingen
Kort navn: Opplæringsavdelingen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Opprettelsen av Læringssenteret ville medføre endringer innad i departementet, da oppgaver ble tenkt overført fra departementet til det nye organet. Den 17. desember 1999 besluttet blant annet departementsråden å slå sammen Grunnskoleavdelingen og Avdeling for videregående opplæring.
_
Kilde: Organisatorisk utvikling i den statlige utdanningsadministrasjonen 1947-2014 - Med hovedvekt på beslutningsprosessen i forkant av Utdanningsdirektoratets opprettelse i 2004. Marte Hoel Ophaug, Masteroppgave UiO 2016 s. 45.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

28.02.2018 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Departementet omorganiserte 1. mars 2018. Kunnskapsdepartementet legger ned samtlige avdelinger som erstatter dem med seks nye. Omorganiseringen ble annonsert i en email fra departementsråd Petter Skarheim til underordnede etater. I gårsdagens epost skriver han at de nye avdelingene ble besluttet av statsråden den 16. oktober. Endringen trer i kraft 1. mars 2018. Ny struktur ser slik ut:

Kommunikasjon

Juridisk avdeling
Seksjon A
Seksjon B
Seksjon C

Avdeling for barnehage og grunnskole
Seksjon for analyse og budsjett
Seksjon for styring og samarbeid
Seksjon for innhold og system
Seksjon for kompetanse og profesjonsutvikling

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk
Seksjon for analyse og budsjett
Seksjon for styring og utdanningsstøtte
Seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning
Seksjon for fag- og yrkesopplæring og voksnes læring
Seksjon for videregående – innhold og system

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid
Seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsvirkemidler
Seksjon for innovasjon, samspill og instituttpolitikk
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Seksjon for Europa, EU og EØS-arbeid
Seksjon for budsjett og koordinering

Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning
Seksjon for finansiering
Seksjon for økonomiforvaltning
Seksjon for strategi og utvikling
Seksjon for styring

Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder
Seksjon for økonomi og styring
Seksjon for internadministrasjon
Seksjon for HR
Seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag
Prosjekt digitalisering

Integreringsavdelingen (som overføres fra Jusis- og beredskapsdepartementet)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.