Vestlandets kunstakademi

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1973* Nyopprettelse

Navn: Vestlandets kunstakademi
Kort navn: Vestlandets kunstakademi
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1301

Vestlandets kunstakademi var et kunstakademi i Bergen. Det ble opprettet i 1973 som et privat tilbud om høyere utdanning innen billedkunst i regi av Bildende Kunstneres Forening i byen. Akademiet skulle være et alternativ til studiet ved Statens kunstakademi i Oslo. Vestlandets kunstakademi flyttet i 1984 til C. Sundts gate 53. Studiet var uten eksamen.

Vestlandets kunstakademi ble slått sammen med Statens høgskole for kunsthåndverk og design til Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) i 1996.
Kilde: Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Vestlandets_kunstakademi)

01.01.1981* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå

100% statsfinansiert fra 1981. Tidligere under Kap. 300 Privat høgskuleutdanning

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1996 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Går inn i den nye Kunsthøgskolen i Bergen Vevadresse: www.khib.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.