Norsk Hotellhøgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

16.10.1912 Nyopprettelse

Navn: Norsk hotellfagskole
Kort navn: Norsk hotellfagskole
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1301 Bergen

Hotellfagsskolen startet opp lørdag 19. oktober 1912 i Bergen

01.01.1952* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1103 Stavanger

I 1952 flyttet skolen til leide lokaler i Sola strandhotell.

01.01.1973* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning

Ble fra 1973 overført fra «Kap. 285: Private yrkesutdannende yrkesskoler» til «Kap 280: Statens yrkesskoler»
___________________________________________________________________________________________

Historikk
Hotellfagsskolen startet opp lørdag 19. oktober 1912 i Bergen. Hovedtyngden av driften ble finansiert av Bergen by og stift. Direktør W. Platou la i åpningstalen vekt på at elevene skulle gå ut av denne skolen som ”lysende exempel for de senere elever” (Serie Aaa, L0001). Etter et par år ble skolen nedlagt, og styret vedtok på generalmøte i 1915 at den skulle flytte til Kristiania/Oslo samt at driften skulle overtas av Norsk Hotelforening (senere kalt Norsk Hotell- og Restaurantforbund). Men først 15. oktober 1926 startet skolen opp i et eget bygg i St. Olavsgt. 8A i Oslo med 18 elever. Under 2. verdenskrig ble skolens drift innstilt, men den ble gjenopptatt året etter.

I 1952 flyttet skolen til leide lokaler i Sola strandhotell. Grunnen var blant annet at: ”Ellen og Axel Lund har i testamente av 10. januar 1951 bestemt at Sola Strand Hotel, hvor i innbefattet de faste eiendommer gnr. 14, bnr. 58, 60, 66, 69 og 78 i Sola med påstående bygninger og innretninger og alt inventar skal tilfalle Ellen og Axel Lunds Stiftelse, hvis formål skal være drift av Sola Strand Hotel i forbindelse med drift av hotelfagskole og kurser for hotell- og reiselivsfolk” (Z, L0001). Det første året på Sola ble det tatt opp 44 elever, 19 kvinner og 25 menn. I forbindelse med at skolen ble lagt til Sola, fikk undervisningen en mer praktisk opplæring. Det ble bl.a. undervist i: hotellinnredning, hotellorganisasjon og drift, varekunnskap og ernæringslære, kjøkkenteori og kjøkkenpraksis, menylære og kalkulasjon, borddekking og servering, vin- og øllære, turistgeografi, rettslære, norsk, engelsk og tysk, fransk, handelsregning, bokføring. Hotellet ble drevet som skole om vinteren og hotell i sommersesongen der elevene fikk relevant praksisplass.

Skolen holdt til på Sola frem til de flyttet inn i Distrikthøgskolens bygg på Ullandhaug i 1974. Bakgrunnen for denne flyttingen var at Stortinget 12.12.1972 vedtok at det skulle bevilges penger til oppføring av nytt skolebygg for Norsk Hotelfagskole i forbindelse med Distrikthøgskolens undervisningsbygg på Ullandhaug. Men først i 1986 fikk skolen et eget bygg. Studietilbudet har gradvis utvidet seg. Det regionale høgskolestyret godkjente bl.a. opprettelse av og studieplan for 1 årig studium i Service management (sak 82/89). Og i og med at Norsk Hotellhøgskole var den eneste undervisningsinstitusjonen på høgskolenivå i Norden som utelukkende tilbød studier for fremtidige bedriftsledere i hotell- og restaurantnæringen og reiselivsbransjen generelt, ba styret også om at det skulle arbeides for realisering av at Norsk hotellhøgskole skulle bli Nordisk hotellhøgskole. Denne navneendringen fikk imidlertid aldri politisk gjennomslag.

Norsk hotellfagskole/høgskole har i samarbeid med Norsk Hotell- og Restaurantforbund laget et utdanningstilbud rettet mot personer som ønsker å ta utdanning mens de er i jobb, bransjekurs. Disse kursene bestod av 60 timer med undervisning og ga vekttall dersom deltakerne avla eksamen. Skolen hadde også en periode på 1990-tallet et samarbeid med Finnmark distriktshøgskole der de tilbød 2-årig høgskolestudie i Hotelladministrasjon i Honningsvåg og 1-årig utdanning i Kjøkken- og restaurantledelse på Nordkapp. I 1992 kunne skolen tilby studier på hovedfagsnivå.

Fra 1. august 1994 ble skolen, som i 1912 startet opp som et privat foretak, og som fra 1952-1973 var knyttet til Ellen og Axel Lunds Stiftelse, Avdeling Norsk hotellhøgskole under Høgskolen i Stavanger. Høgskolestatus hadde skolen hatt siden 1983, og statlig hadde den vært fra 1.1.1973, og den ble dermed formelt underlagt Kultur- og vitenskapsdepartementet. I 2002 ble Norsk hotellhøgskole slått sammen med Institutt for økonomi og ledelse, og dannet instituttet NHS-IØL. Den 28. november 2008 ble vedtaket opphevet, og Norsk hotellhøgskole ble et eget institutt igjen fra 1. juni 2009 med studenter innen hotelledelse og reiselivsledelse på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1983* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1983* Navneendring

Navn: Norsk Hotellhøgskole
Kort navn: Norsk Hotellhøgskole

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Går inn i nyetablerte Høgskolen i Stavanger

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.