Samisk videregående skole, Kautokeino / Sami joatkkaskuvla, Guovdageainnu

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

23.06.1952* Nyopprettelse

Navn: Statens heimeyrkeskole for samer
Kort navn: Statens heimeyrkeskole for samer
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 2011 Kautokeino

Satt i gang i 1952 etter Stortingsvedtak 23.6.1952.

Etter andre verdenskrig ble det reist krav om fast yrkesopplæring for samer, og i 1952 bevilget Landbruksdepartementet penger til slik opplæring. Det første kurset kom i gang 15. oktober 1952 med 15 elever og i lånte lokaler. Fra høsten 1953 fikk Statens Heimyrkesskole for samer permanent status, men det tok ennå mange år før egne skolelokaler sto ferdige. Høsten 1960 kunne imidlertid opplæringen skje i nytt skolebygg, og internat sto også ferdig da.

Hjemmeside: www.samisk.vgs.no

01.01.1956* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Etter å ha lagt under Landbruksdepartementet de første årene ble skolen i 1955/56 lagt under Kirke- og undervisningsdepartementet.

01.01.1968 Navneendring

Navn: Den samiske yrkes- og husflidsskole. Kautokeino
Kort navn: Den samiske yrkes- og husflidsskole. Kautokeino

I 1960, etter at nytt skolebygg stod ferdig, søkte skolens styre om å få endret navn til Den samiske yrkes- og husflidsskole. Dette ble da skolens navn fra 1968 til 1976.

Det var da tre avdelinger ved skolen:
* Jern- og metall
* Trearbeider
* Søm og vev

01.01.1976 Navneendring

Navn: Samisk videregående skole, Kautokeino / Sami joatkkaskuvla, Guovdageainnu
Kort navn: Samisk videregående skole. Kautokeino.

I 1970 ble det opprettet faglinje i husstell og videregående linje i byggefaget. I tillegg var det kortere kurs i reindrift, sledebygging, sveising og snøskuter-reparasjoner.
I 1975 vedtok styret at skolens navn skulle være Samisk videregående skole, Kautokeino / Sami joatkkaskuvla, Guovdageainnu og skolen skiftet navn fra 1976.

31.12.1987 Nedlagt via sammenslåing

Fra 1988 ble Statens reindriftskole slått sammen med Den samiske videregående skole, Kautokeino under navnet Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino. Den nye skolen fikk da et felles styre.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.