Norges kommunal og sosialhøgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

21.05.1948 Nyopprettelse

Navn: Norges kommunal- og sosialskole
Kort navn: Norges kommunal- og sosialskole
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Historikk
Norges kommunal- og sosialhøgskole ble opprettet i statlig regi den 21.5.1948. Skolen åpnet 1.2.1949, og ble ledet av et styre på 7 personer fra Kirke- og undervisningsdeptet, Kommunal- og arbeidsdeptet, Norges byforbund, Finansdeptet, Norges herredsforbund, Sosialdeptet, samt rektor som var nestformann og sekretær. I tillegg kom et arbeidsutvalg, lærerråd og elevråd.Rådet for sosialarbeiderutdanning overtok behandling av faglige spørsmål for sosionom- og barnevernpedagogutdanningen.Denne styreformen vedvarte til 1979, da det Regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus ble opprettet.I skolens første år var utdanningstilbudet en kommunal og en sosiallinje. Kommunallinjen var delt i to, en 1.avd. på 1,5 år og en 2.avd. på 1 år.Fra 1972 ble studiet utvidet fra 2,5 til 3 år.Fra 1975 ble det opprettetet 1-årig studium i helse-og sykehusadm. som et spesialiseringsår på 3. året på kommunallinjen. Dette ble endret til videreutdanning i helse- og sosialadm.

I 1982 ble det opprettet en videreutdanning i ledelse for kommunalt ansatte i form av 8 ukesamlinger fordelt på et år. Sosiallinjen forble stort sett uforandret fram til 1966. Fra den tid fikk kanidater på sosiallinjen eksamenstittelsen sosionom og utdanningen ble utvidet fra 2,5 til 3 år.I 1970 ble det åpnet mulighet for spesialsiering, ordningen opphevet i 1972. 1974 ny studieplan, revidert i 1978. 1977 ble eksamensformen endret fra 17 deleksamener til en integrert årseksamen.Barnevernlinjen startet med 1-årig barnevernkurs fra 1951/52, 2-årig fra høst 1963, og elever fra linjen ble barnevernpedagoger. 1982 ble linjen utvidet til 3 år. I 1987 ble sos. deptets 3-mnd kurs for ledende eldreomsorgspersonale overført til NKSH, som en videreutdanning i gerontologi. 1/1 1975 knyttet skolen seg til Norske Kvinners nasjonalråds sosialskole, med felles styre og regnskapsmessig samarbeid. Slått sammen i 1984.

I 1994 ble skolen en del av Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1980* Navneendring

Navn: Norges kommunal og sosialhøgskole
Kort navn: Norges kommunal og sosialhøgskole

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1985* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Går inn i nyetablerte Høgskolen i Oslo som avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.
Senere finnes fagfeltet igjen som Institutt for Sosialfag ved fakultet for Samfunnsvitenskap ved OsloMet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.