Statens håndverks- og kunstindustriskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.12.1818* Nyopprettelse

Navn: Statens håndverks- og kunstindustriskole
Kort navn: SHK
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Etablert 1818 som «Den kongelige norske tegne- og kunstskole»; 1869 som «Den kongelige tegneskole». Omorganisert og nytt (gjeldende) navn ved stortingsvedtak 7.11.1911.

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1996 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

KUNSTHØGSKOLEN I OSLOFra 1. august 1996 ble Statens håndverks- og kunstindustriskole Statens kunstakademi Statens balletthøgskole Statens operahøgskole og Statens teaterhøgskole samorganisert og etablert som Kunsthøgskolen i Oslo. De tidligere selvstendige skolene er nå avdelinger ved Kunsthøgskolen i Oslo. Fra samme tidspunkt ble Institutt for industridesign skilt ut fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og overført til Arkitektøgskolen i Oslo.

Innskrivingen av Kunsthøgskolen i Oslo i lov om universiteter og høgskoler ble vedtatt av Stortinget våren 1997. Fra dette tidspunkt gjelder loven også for Kunsthøgskolen. Lovsaken ga også en avklaring på navnespørsmålet: Navnet er nå Kunsthøgskolen i Oslo. Spørsmålet om endelige navn på avdelingene er utsatt inntil avdelingsstrukturen er vedtatt. Inntil så er skjedd, beholdes de gamle navnene som avdelingsbetegnelser.
Vevadresse: www.khio.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.