Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1869* Nyopprettelse

Navn: Trondhjems Domkirkes Restaureringsarbeider
Kort navn: Trondhjems Domkirkes Restaureringsarbeider
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1601 Trondheim

Jf. også Kgl.res.26.8.1872 og 20.7.1905

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider - NDR har fra oppstarten i 1869 hatt sine lokaler ved kirken. Først inne i kirkens skip og fra 1914 i verkstedsbygninger nord for Vestfrontplassen. Allerede i 1982 vedtok Stortinget at NDR skulle opprettholdes som et kompetansesenter for bevaring av eldre bygninger i stein. I 1997 flyttet verkstedene og administrasjonen ved NDR til nyrestaurerte lokaler i de fredede militærbygningene i Bispegaten 11.

NDR underlagt Kultur- og Kirkedepartementet, KKD som en ytre etat.

NDRs virksomhet er todelt: Bygghytten med sine lange tradisjoner er i dag den største av de to hovedvirksomheter. Den andre er knyttet til formidlingsvirksomheten for besøkende ved Nidarosdomen og Erkebispegården. I tillegg har NDR ansvar for drift av begge anleggene.

Erkebispegården ble herjet av brann i 1983, og sommeren 1997 ble de to nye fløyene innviet. Fra da av er Museet i Erkebispegården et nytt viktig besøksmål.

NDR er av KKD gitt følgende hovedmål:

- Nidaros Domkirke og Erkebispegården skal bevares og utvikles som kulturminner og kirkelige byggverk. Det vil si restaureringsoppgavene med vedlikehold og sikring.
- Nidaros Domkirke og Erkebispegården skal utvikles som levende kulturminner og kirkelige byggverk. Det vil si formidlingsoppgavene
- NDR skal utvikles som et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein. Det vil si forskningsoppgavene med utvikling og opplæring.
- Virksomheten skal være preget av intern effektivitet og målrettet ledelse.

Hjemmeside: www.nidarosdomen.no

01.01.1929* Navneendring

Navn: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Kort navn: NDR

01.01.1988* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Erkebispegården

Merk at NDR fikk tilført forvaltning av Erkebispegården fra 1987/1988, likeledes teknisk ansvar for Riksregaliene fra 1988. NDR er i dag et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av eldre steinbygninger, med ansvar for bevaring av tradisjonelle håndverk.

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Jf. opprettelsen av det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.