Det praktisk-teologiske seminar

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1848 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21610
Navn: Det praktisk-teologiske seminar
Kort navn: PTS
Engelsk navn: Practical Theological Seminary
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt (fra 1.1.2017)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Overordnet: Kulturdepartementet
Tilhører gruppe : Den norske kirke
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 980301788