Bjørgvin bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

5 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 "tanker om ord med gjerninger" - en studie av maktforholdene i Den norske kirke Malterud, Hege
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Kvinnekamp i kirken. En studie av kvinnemobiliseringen i Den norske kirke med særlig vekt på 1970-tallet. Tørnby, Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Kirkens organisasjon: Politisk styring, fristilling og privatisering. Pettersen, Sissil M.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Konfirmasjonen - en rite for folket? Belysning av konfirmasjonen i Den Norske Kirke ved hjelp av sosiologisk teori og en surveyundersøkelse foretatt i tre menigheter i hovedstadsområdet. Kitterød, Ragni Hege
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Norske bispevalg 1934-74. En analyse. Sørlie, Ingunn Rasmussen