Sakkyndige råd for helsepersonellutdanning på høgskolenivå

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1982 Nyopprettelse

Navn: Fellessekretariatet for helsepersonellutdanning
Kort navn: Fellessekr. for helsepers.utd.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1983 Navneendring

Navn: Sakkyndige råd for helsepersonellutdanning på høgskolenivå
Kort navn: Sakkyndige råd for helsepers.utd.

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1990* Nedlagt via sammenslåing

NB: Usikre data…

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.