Forskningsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1977* Nyopprettelse

Navn: Forskningsavdelingen
Kort navn: Forskn. avd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Historikk
I et forsøk på å få en større samordning av Regjeringens forskningspolitikk og arbeid med forskningssaker ble det opprettet en egen Forskningsavdeling i Kirke- og undervisningsdepartementet 1.3.1977. Ved regjeringsskiftet i 1981 ble det opprettet et eget Kultur- og vitenskapsdepartement med Lars Roar Langslet som minister. Forsknings-avdelingen ble da overført til det nye departementet fra 1.1.1982. Da Jan P. Syse dannet ny regjering etter valget i 1989, ble forskningsavdelingen overført til det nye Utdannings- og forskningsdepartementet fra 1.1.1990. Avdelingen har også seinere ført en flakkende tilværelse som vist under:
· Kirke- og undervisningsdepartementet 1977-81
· Kultur- og vitenskapsdepartementet 1982-89
· Utdannings- og forskningsdepartementet 1990
· Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet 1991-2001
· Utdannings- og forskningsdepartementet 2002-2005
· Kunnskapsdepartementet 2006-

Forskningsavdelingen har aldri vært inndelt i kontorer eller seksjoner.

Ved siden av å være sekretariat for Regjeringens forskningsutvalg fikk avdelingen ansvar for samordningsoppgaver i saker som gjelder forskningsdelen av statsbudsjettet. De første åra hadde avdelingen budsjettansvar for Forskningspolitisk råd og diverse forskningsråd som Norges allmennvitenskapelig forskningsråd (NAVF), Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Instituttgruppa for samfunnsforskning, Institutt for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning m.fl. Avdelingen hadde også ansvar for fordeling av tippemidler til forskningsformål.
Ekspedisjonssjefen i Forskningsavdelingen er også normalt leder av Departementenes forskningsutvalg som er et forum for drøfting av større forsknings- og utviklingssaker.

Ved nedleggelse av de ulike forskningsrådene og opprettelse av Norges forskningsråd i 1993 ble likeledes budsjett- og etatsstyringsansvaret for det nye forskningsrådet lagt til avdelingen. Videre fikk avdelingen ansvar for Fondet for forskning og nyskaping som ble opprettet i 1999.

Avdelingen har også et overordnet ansvar for norsk deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid, herunder koordinering av deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og deltaking i internasjonalt forskningssamarbeid som med CERN m.fl.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

28.02.2018 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Departementet omorganiserte 1. mars 2018. Kunnskapsdepartementet legger ned samtlige avdelinger som erstatter dem med seks nye. Omorganiseringen ble annonsert i en email fra departementsråd Petter Skarheim til underordnede etater. I gårsdagens epost skriver han at de nye avdelingene ble besluttet av statsråden den 16. oktober. Endringen trer i kraft 1. mars 2018. Ny struktur ser slik ut:

Kommunikasjon

Juridisk avdeling
Seksjon A
Seksjon B
Seksjon C

Avdeling for barnehage og grunnskole
Seksjon for analyse og budsjett
Seksjon for styring og samarbeid
Seksjon for innhold og system
Seksjon for kompetanse og profesjonsutvikling

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk
Seksjon for analyse og budsjett
Seksjon for styring og utdanningsstøtte
Seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning
Seksjon for fag- og yrkesopplæring og voksnes læring
Seksjon for videregående – innhold og system

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid
Seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsvirkemidler
Seksjon for innovasjon, samspill og instituttpolitikk
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Seksjon for Europa, EU og EØS-arbeid
Seksjon for budsjett og koordinering

Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning
Seksjon for finansiering
Seksjon for økonomiforvaltning
Seksjon for strategi og utvikling
Seksjon for styring

Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder
Seksjon for økonomi og styring
Seksjon for internadministrasjon
Seksjon for HR
Seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag
Prosjekt digitalisering

Integreringsavdelingen (som overføres fra Jusis- og beredskapsdepartementet)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.