Næringsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

155 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
1996 Småbedriftsutvalget
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget)
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Flomtiltaksutvalget
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget som skal utrede næringspolitikken
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser
1995 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene
1994 1994 Rådgivende organ Norsk EDIPRO
1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
1993 Delegasjon/Kommisjon Zeepipe-kommisjonen
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyre for norsk akkreditering
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for forvaltningsbedriften Statkraft
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statnett SF
1991 Andre oppgaver Brukerrådet for Statnett SF
1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for forenkling av næringslovgivningen
1990 Kontakt-/samarbeidsorgan Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap
1990 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Målsettingsutvalget for Norsk Forsvarsteknologi A/S
1990 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig
1990 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vassdragslovutvalget
1989 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge)
1988 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for EF og norsk reiselivsnæring
1988 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet
1988 1989 Rådgivende organ Nasjonalt utvalg for informasjonsteknologi
1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter
1987 Kontroll, tilsyn, beredskap Mesterbrevnemnda
1987 Klage- eller ankeinstans Klagenemnd til mesterbrevordningen
1987 1993 Rådgivende organ Samordningsutvalget for reiseliv
1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Beredskapsrådet for kraftforsyningen
1986 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppe, tekoindustriens situasjon
1986 1987 Andre oppgaver Utvalg til å forberede mesterbrevlovens ikrafttreden
1986 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Norges vassdrags- og energiverk
1985 Rådgivende organ Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap
1985 Rådgivende organ Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet
1985 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Komite for norsk rompolitikk
1985 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus
1984 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for vurdering av entreprenørloven
1984 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Møre og Romsdal
1984 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det sentrale styret for INKO-tjenesten
1984 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Hordaland
1983 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. STI-utvalget
1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Oljeberedskapsrådet
1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Svensk-norsk industrifond (SNI)
1981 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Internasjonalisering av norsk næringsliv
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Flyvedlikeholdsutvalget
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sementutvalget
1981 1983 Andre oppgaver Oppfølging av internasjonalisering
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Nord-Trøndelag
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Oppland
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Sogn og Fjordane
1980 Kontroll, tilsyn, beredskap Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Det forberedende Råna-utvalg
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere omfang, organisering og effektivitet av den offentlige støtte til den teknisk-industrielle forskning i Norge
1980 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Vestfold
1980 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Buskerud
1980 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Rogaland
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere et nærmere samarbeid mellom Norge og Jamaica på aluminiumsektoren
1979 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for delutredning om industrielle mineraler
1979 1985 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid
1979 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Aust- og Vest-Agder
1979 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Industrifondet
1978 Delegasjon/Kommisjon Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet
1978 Delegasjon/Kommisjon Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sikringsutvalget. Utvalg til å se på sikkerhetsspørsmål i forbindelse med åpninger etter drift på ikke-mutbare mineraler
1978 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å se nærmere på skipsbyggingsindustriens problemer
1978 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag
1978 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Østfold
1978 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Telemark
1978 1988 Andre oppgaver Styret for INKO-tjenesten i Hedmark
1977 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt
1977 1982 Andre oppgaver Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien
1977 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg utnyttelse norske ressurser av svovelkis
1977 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget)
1977 1990 Kontakt-/samarbeidsorgan Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK)
1977 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Den Norske Industribank A/S
1976 Rådgivende organ Petroleumsprisrådet
1976 Delegasjon/Kommisjon Den konsultative kommisjon for Frigg
1976 1982 Rådgivende organ Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp
1976 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Skifereksportutvalget
1975 Delegasjon/Kommisjon Ekofisk-Emden kommisjonen
1975 Delegasjon/Kommisjon Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene
1975 1980 Rådgivende organ Industripolitisk forum
1975 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for industriøkonomisk institutt
1975 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Næringsøkonomisk institutt
1974 Delegasjon/Kommisjon Ekofisk-Teesside kommisjonen
1974 Klage- eller ankeinstans Klagenemnd for installatørprøve gr. L
1974 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Varemerkeutvalget
1974 1989 Rådgivende organ Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget)
1974 1991 Andre oppgaver Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge
1973 1981 Rådgivende organ Industriprosjektgruppen for Nord-Norge
1973 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge
1973 1992 Kontroll, tilsyn, beredskap Statens Atomtilsyn
1973 1993 Andre oppgaver Handelsprosedyreutvalget (NORPRO)
1972 Utredninger, lovforberedelser m.v. Petroleumslovutvalget
1972 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Mørkfoss-Solbergfossanlegget. Driftsdireksjonen
1972 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Linnvasselv Kraftlag. Styret I
1971 1983 Rådgivende organ Oljevernrådet
1971 1986 Rådgivende organ Rådgivende nemnd etter håndverksloven
1971 1991 Kontakt-/samarbeidsorgan Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks
1971 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning
1970 Andre oppgaver Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser
1969 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Bransjeutvalget for skipsbygging, motorverksteder m.v. under IBU
1968 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner
1968 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for A/S Bidjovagge Gruber
1968 1991 Rådgivende organ Byggefagrådet
1967 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for kjøttbransjen
1967 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v.
1967 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for småbedriftsfondet
1966 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for gjennomgåelse av vedtektene i statsselskapene m.v.
1966 1986 Andre oppgaver Bransjerådet for steinindustrien
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges geologiske undersøkelse
1964 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Sikkerhetsforskriftutvalget
1963 Styret i Norsk Designråd
1963 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI)
1963 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Røldal-Suldal Kraft A/S. Styret I
1963 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vikfalli. Styret i
1962 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU
1962 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for småskips- og båtbyggerier
1961 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fellesskapet Staten - A/S Svorka kraftselskap
1961 1983 Andre oppgaver Røykskaderådet
1959 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kraftverkene i Øvre Namsen. Styret I
1957 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for møbel- og innredningsindustrien
1956 Rådgivende organ Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører
1956 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien
1955 1982 Rådgivende organ Under utvalg. farmasøytisk u/bransjeutv. kjemisk u/IBU
1955 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU
1955 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget for gummivareindustrien under IBU
1955 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU
1955 1987 Forhandlingsorgan Forhandlingsutvalg for nye industritiltak
1953 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen Institutt for energiteknikk
1953 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI)
1952 Kontroll, tilsyn, beredskap Industriberedskapsutvalget (IBU)
1952 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU
1952 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU
1952 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU
1952 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU
1952 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for konfeksjonsindustrien
1952 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU
1952 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU
1952 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU
1952 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien
1951 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet reguleringsfondet treforedlingsindustrien
1951 1985 Kontakt-/samarbeidsorgan International commision on rules for the approval of electric equipment (CEE)
1949 Kontroll, tilsyn, beredskap Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen
1949 1982 Forhandlingsorgan Statens representanter i styret for A/L Fiskernes Redskapsfabrikk
1948 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for støperiindustrien
1947 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for motorindustrien
1947 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for skipsbyggingsindustrien
1947 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for skotøy- og lærindustrien
1947 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for elektroteknisk industri
1947 1982 Kontakt-/samarbeidsorgan Bransjerådet for tekstilindustrien
1947 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for treforedlingsindustrien
1947 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for trelastindustrien
1947 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for bergverkene
1946 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd
1910 1981 Klage- eller ankeinstans 2. avdeling i Styret for det industrielle rettsvern (Klageavdelingen)
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Den norske stats oljeselskap a.s