Næringsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 74 46 120 72 44 116 2 2 4
1981 73 49 122 72 44 116 1 5 6
1982 76 49 125 75 46 121 1 3 4
1983 76 53 129 75 50 125 1 3 4
1984 71 52 123 71 48 119 4 4
1985 76 57 133 76 51 127 6 6
1986 68 57 125 68 48 116 9 9
1987 59 54 113 59 46 105 8 8
1988 72 71 143 71 65 136 1 6 7
1989 72 81 153 71 73 144 1 8 9
1990 71 86 157 70 75 145 1 11 12
1991 65 77 142 63 66 129 2 11 13
1992 66 73 139 65 61 126 1 12 13
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 42 43 43 42 42
1981 43 42 43 43 42 43 46 50
1982 41 42 42 42 41 41
1983 41 41 41 41 41 41
1984 40 41 40 40 41 40
1985 40 40 40 40 41 40 36 36
1986 40 41 41 40 42 41 36 36
1987 41 41 41 41 41 41 40 40
1988 42 42 42 42 41 41 46 45
1989 41 39 40 42 39 40 44 43
1990 42 39 40 42 39 40 40 39
1991 41 39 40 41 40 40 38 37
1992 41 40 40 41 40 41 38 38

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.07.1946 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Fiskeridepartementet ble opprettet ved stortingsvedtak 15.5.1946 og etablert fra 1.7. samme år og var fra 1946/47 foreslått organisert midlertidig med 2 avdelinger.. Saksområdene som ble tillagt det nye departementet, var ikke nye. Den største delen kom fra det daværende Departement for handel, sjøfart, industri, håndverk og fiskeri (Handels- og industridepartementet) som hadde hatt ansvaret for de saksområdene som gjaldt fiske og fangst. Handels- og industridepartementet beholdt i 1946 ansvaret for havne-, fyr- og lossakene, men også dette saksområdet ble Fiskeridepartementets ansvar fra 1952. Det kom da fra Industridepartementet.

05.12.1947 Navneendring

Navn: Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet
Kort navn: ID

Ved kgl.res. 5.12.1947 ble det opprettet et nytt departement; Handelsdepartementet, som overtok de handelsadministrative saksfeltene (handel, nasjonalbudsjett, valuta- og eksport-/importregulering - i 1955 også skipsfartssakene). Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri skiftet med dette navn til Industri-, håndverks- og skipsfartsdepartementet (Industridepartementet) og beholdt industri-, håndverks- og sjøfartssakene samt vassdrags- og elektrisitetsvesen. Departementet ble organisert i 4 avdelinger og 1 direktorat: 1. Den alminnelige avdeling. 2. Industridirektoratet 3. Sjøfartsavdelingen 4. Skipsfartsavdelingen 5. Avdeling for vassdrags- og elektrisitetsvesen

22.09.1955 Navneendring

Navn: Departementet for industri og håndverk
Kort navn: DIH

Ved Kronprinsregentens resolusjon av 22.09. 1955 blir departementet omorganisert. Det endrer navn til Departementet for industri og hånverk og består av 2 avdelinger og 1 direktorat, dessuten av 1 frittstående kontor (Kontoret for generelle økonomiske og industrielle saker). Skipsfarts- og Sjøfartsavdelingen blir i forbindelse med omorganiseringen overført til Handelsdepartementet fra 1.10. 1955.

11.01.1978 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Departementet endrer navn fra Departementet for industri- og håndverk til Industridepartementet i forbindelse med at Vassdrags- og elektrisitetsavdelingen samt sentrale arbeidsoppgaver under Olje- og bergverksavdelingen skilles ut og overføres til det nye Olje- og energidepartementet.

11.01.1978 Navneendring

Navn: Industridepartementet
Kort navn: IDEP

01.01.1988 Navneendring

Navn: Næringsdepartementet
Kort navn: ND

Industridepartementet omorganiseres og endrer navn til Næringsdepartementet. Om utvidelsen; se Endring av departementsstrukturen. Utvidelse av Industridepartementet til Næringsdepartementet, St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 12, Budsjett-innst. S. nr. 2. Tillegg nr. 3 for 1987-88

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.