Statens landbruksforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 85 105 190 83 84 167 2 21 23
2002 79 92 171 77 72 149 2 20 22
2003 83 100 183 83 87 170 13 13
2004 81 112 193 80 95 175 1 17 18
2005 82 108 190 82 94 176 14 14
2006 81 107 188 79 98 177 2 9 11
2007 85 108 193 85 88 173 20 20
2008 87 108 195 86 82 168 1 26 27
2009 86 110 196 82 84 166 4 26 30
2010 81 108 189 79 83 162 2 25 27
2011 83 109 192 80 90 170 3 19 22
2012 79 105 184 79 90 169 15 15
2013 74 112 186 70 100 170 4 12 16
2014 76 117 193 74 102 176 2 15 17
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 45 41 43 45 40 42 47 47
2002 45 41 43 45 41 43 42 43
2003 46 41 44 46 41 44 46 46
2004 46 40 42 46 40 43 40 40
2005 46 41 43 46 40 43 43 43
2006 47 41 44 47 41 44 42 42
2007 48 41 44 48 42 45 39 39
2008 47 42 44 47 43 45 41 40
2009 48 43 45 48 44 46 39 39
2010 48 44 45 47 45 46 40 41
2011 47 43 45 47 43 45 42 43
2012 48 43 46 48 44 46 41 41
2013 50 43 46 50 44 46 40 43
2014 48 43 45 48 43 45 44 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.