Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1975 Ny via sammenslåing

Navn: Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL)
Kort navn: SFL
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

Statens forskingsstasjoner i landbruk (SFL) ble etablert 1.januar 1975 med administarsjonskontor på Ås.

Ved etableringen består enheten av en fellesadministrasjon (lokalisert på Ås) og til sammen 15 forskningsstasjoner over hele landet: Stjørdal, Tromsø, Nes (Hedmark), Volbu, Kapp, Fure, Klepp, Hermannsverk, Trondheim, Grimstad, Bodø, Tjøtta, Tingvoll, Kvikne, Mære. Se også St.meld.nr.92 1971-72 "Om organisering av forskning innen jordbruk og hagebruk"

01.01.1988* Består via innlemming

Type enhet: Gruppe

31.12.1994 Nedlagt via sammenslåing

I 1994 besto SFL av 10 forskingsstasjoner, 7 avdelinger og ett miljøsenter. SFLs øverste organ var styret som ble oppnevnt av Landbruksdepartementet.

Kilde: Arkivportalen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.