Statens skogfrøverk

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Hamar klenganstalt
Kort navn: Hamar kleganstalt
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 401 Hamar

NB: Etableringstidspunkt er ikke korrekt!
Hamar klenganstalt (senere Statens skogfrøverk), var statens sentrale institusjon for skogbrukets frøforsyning. Arbeidet omfattet innsamling av kongler og trefrukter, klenging, kvalitetstesting, lagring og omsetning av frø, herunder import av frø fra fremmede treslag. Frøverket var i sitt slag et av de største anlegg i verden.

01.01.1949* Navneendring

Navn: Statens skogfrøverk
Kort navn: Statens skogfrøverk

01.01.1996* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

01.01.1996* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Frivillig sektor
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Frivillig sektor

Fra 1996 ble Frøverket overtatt av skogselskapsfamilien som en stiftelse under Det norske Skogselskap (www.skogselskapet.no). Nytt navn ble: Stiftelsen Det norske Skogfrøverk.

Skogfrøverkets hjemmeside: www.skogfroverket.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.