Barne- og familiedepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

77 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
2019 2020 Utredning / ekspertutvalg Barnelovutvalget
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Etikkinformasjonsutvalget
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Familievernutvalget
2018 2020 Utredning / ekspertutvalg Faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg Fosterhjemsutvalget
2015 2017 Utredning / ekspertutvalg Barnefamilieutvalget
2015 2017 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker/Barnevoldsutvalget
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for utredning av regler for tap av statsborgerskap
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Off utv om grunnleggende rettigh til mennesker m utviklingsh
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Barnevernlovutvalget
2013 2014 Utredning / ekspertutvalg Tolkeutvalget
2012 2014 Utredning / ekspertutvalg Adopsjonslovutvalget
2011 2012 Utredning / ekspertutvalg Utredning av det biologiske prinsipp i barnevernet
2010 Klage Barnevernets tvisteløsningsnemnd
2010 2011 Barnevernpanelet
2010 2011 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal utrede unges makt og ledelse
2010 2011 Utredning / ekspertutvalg Inkluderingsutvalget
2010 2020 Utredning / ekspertutvalg Barnesakkyndig kommisjon
2009 2011 Utredning / ekspertutvalg Velferds- og migrasjonsutvalget
2009 2013 Stemmerettsjubileet 1913-2013
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Adopsjonsutvalget
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Utvalget for bedre samordning av tjenester for utsattte barn og unge (Flatø-utvalget)
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalget utdanning til arbeid i barnevernet
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Farskapsutvalget
2006 2008 Utredning / ekspertutvalg Likelønnskommisjonen
2005 2006 Utredning / ekspertutvalg Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget
2002 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Forbrukerrådets styre
2001 2010 Styre for Delta-senteret
1999 2018 Faglig utvalg for adopsjonssaker
1997 Barnefordelingsprosessutvalget
1997 Styret for Kompetansesenter for likestilling
1997 2005 Styret for Likestillingssenteret
1996 Faggruppe om krigs- og voldsleketøy
1996 Red.gruppe for utarbeidelse av retningslinjer for sakkyndige
1996 [mangler navn]
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsvurderingsutvalget
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Barnefamilieutvalget
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for evaluering av barneombudsordningen
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal utrede spørsmål om fedres opptjening av fødselspenger
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sakkyndighetsutvalget
1994 Andre oppgaver Fordelingsnemnd - tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
1993 Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
1993 Andre oppgaver Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Markedsføringslovutvalget
1992 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid
1990 Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen
1990 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Barnehageutvalget
1989 Rådgivende organ Styret for Sjøvett- og miljøkampanjen
1987 Rådgivende organ Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner
1986 Rådgivende organ Statens adopsjonskontor. Faglig utvalg
1986 1990 Andre oppgaver Mannsrolleutvalget
1984 2014 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
1983 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon
1981 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Barneombudets råd
1979 Klage Forbrukerklageutvalget
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Likestillingsrådet
1979 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for likestilling
1979 Klage- eller ankeinstans Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget)
1979 2005 Klage Klagenemnda for likestilling
1978 1990 Rådgivende organ Rådet for samdistribusjonstilskudd
1976 Rådgivende organ Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning
1976 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten
1973 Styret for statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
1973 Klage Markedsrådet
1973 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for statens institutt for forbruksforskning
1973 Kontroll, tilsyn, beredskap Markedsrådet
1972 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens lånekasse for aviser
1969 Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
1969 Rådgivende organ Rådet for funksjonshemmede
1969 Rådgivende organ Støtteutvalget for dagsavisene
1953 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Forbrukerrådet
Rådgivende organ Faglig utvalg for adopsjonssaker
Kontroll, tilsyn, beredskap Styre for Delta-senteret
Styrer for statlige bedrifter Forbrukerrådets styre