Aetat arbeidsrådgivning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

12 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) - en studie av beslutningsprosessen som endte i vedtak om reorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Haugneland, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Mot en ny Arena? "en implementeringsstudie med fokus på innføringen av Aetats nye saksbehandlersystem, Arena". Engelsrud, Jens Kristoffer Auensen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Samordning av velferdsetatene : en kvalitativ studie av samordningen av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i Skien. Johannessen, Finn Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Aetat: En organisatorisk kameleon. - En studie av endringsprosesser i Aetat fra 1990 til 2003. Kjeseth, Camilla
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Offentlige servicekontor: hvordan reagerer statlige etater på et moderniseringsprosjekt initiert av sentrale myndigheter? Melhus, Ole Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Maktforhold i møte mellom offentlig forvaltning og publikum. - En komparativ studie av skatteetaten, trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten. Haugen, Nina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Omstrukturering av arbeidskontorene i Arbeidsmarkedsetaten. En komparativ studie av prosessen i Hordaland og Sør-Trøndelag perioden 1997-1999. Falch, Birgit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Marknadsetat eller omsorgsetat? Ein historisk-komparativ studie av forvaltning og politikk for svake grupper på arbeidsmarknaden i Noreg og Danmark. Hamre, Anne Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Med attføring som livsstil. En studie av attføringsveilederes yrkespraksis. Moldestad, Beathe Rognstad
Rapport 2000 NOU 2000: 22 - Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 Styringsdialogen mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. Bakli, Oddbjørg, Birkeli, Lars, Hjelle, Marta Færevaag og Solstad, Arne
Rapport 1994 Mål- og resultatstyring i arbeidsmarkedsetaten : etatstyring mellom Kommunal- og arbeidsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. Grøholdt, Mette og Roar Hind.