Aetat arbeidsrådgivning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.1992* Ny via omorganisering

Navn: Arbeidsrådgivningskontorene
Kort navn: Arbeidsrådgivningskontorene
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Arbeidsdirektoratet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

Fra 1. april 1992 ble arbeidsmarkedsinstituttene erstattet av arbeidsrådgivningskontorer og skiftet i 2000 navn til Aetat Arbeidsrådgivning.

9 stk på landsbasis pr 1992 (desentralisert 2. linjetjeneste)
Senere representert i alle fylker. Arbeidsoppgavene er å bistå Aetat lokal med spesialkompetanse i innsatsen for arbeidssøkere som opplever spesielle hindringer og avgrensninger i forbindelse med arbeid og utdanning.

21.02.2000 Navneendring

Navn: Aetat arbeidsrådgivning
Kort navn: Aetat arbeidsrådgivning

I tillegg til Aetat arbeidsrådgivning finnes også enhetene Aetat intro, Aetat klage- og ankekontor og Aetat senter for yrkesrettet attføring seg i etatens andrelinjetjeneste

30.06.2006 Nedlagt via sammenslåing

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ble åpnet 01. juli 2006. Etaten overtok da ansvarsområder og oppgaver som tidligere tilhørte Aetat Arbeidsdirektoratet , Rikstrygdeverket (RTV) og NAV interim.
Den nye Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Etaten skal videre ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Innen 2010 skal alle kommuner ha et lokalt NAV-kontor, og dette er en av de
største forvaltningsreformene i nyere tid.

På lokalt nivå finnes NAV Arbeid, NAV Trygd, NAV Hjelpemiddelsentral, NAV
Jobservice, NAV EURES, NAV Arbeidsrådgivning.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.