Skatt Sør

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2008
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 1626
Navn: Skatt Sør
Kort navn: Skatt Sør
Engelsk navn: * Tax Assessment Region Sør
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Finansdepartementet
Overordnet: Skattedirektoratet
Tilhører gruppe : Skatteregioner
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 704 Tønsberg
Organisasjonsnummer: 991733078