Det kongelig slott - slottsforvaltningen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1848* Nyopprettelse

Navn: Det kongelig slott - slottsforvaltningen
Kort navn: Slottsforvaltningen
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Den første slottsforvalteren tiltrådte i 1848. Slottsforvaltningen ivaretar forvaltning, drift, vedlikehold og ettersyn mm av Slottet, Bygdøy Kongsgård og Oscarshall Slott. Etaten tar seg av bygningsmessige forhold, interiører, inventar og utstyr samt parkanlegg rundt slottene og museumsdrift på Oscarshall.

01.01.1997* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

31.12.2001* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:
  • Statsbygg
  • Det kongelige Hoff (Hofforvaltningen)

Slottsforvaltningen ble nedlagt som statlig forvaltningsorgan fra 1.1.2002. Oppgaver og personale ble overført til Det kongelige Hoff (Hofforvaltningen) og Statsbygg. Omorganiseringen medførte at ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold (indre vedlikehold, innventarforvaltning og parkforvaltning) av de statlige kongelige eiendommer i Oslo (Slottet, Bygdøy Kongsgård og Oscarshall), ble fordelt mellom det kgl. Hoff og Statsbygg og nedfelt i en egen forvaltningsavtale mellom dem. Videre ble store deler av personalet i tidligere Slottsforvaltningen overført til en organisasjon som ligger utenfor den statlige forvaltningsvirksomheten, mens arbeidssted og oppgaver for en stor del forble de samme som før.

For ytterligere info: se Statskonsult rapport 2003:11 Evaluering av omorganiseringen av Slottsforvaltningen.

Hofforvaltningen er m.a.o. kongehusets organisasjon, og ikke en del av statsforvaltningen.

Fra samme tidspunkt ble ansvaret for Det kongelige hus overført fra Finansdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.