Sentralskattekontoret for storbedrifter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2005 På ære og samvittighet. Skatteetatens historie etter 1892. Haugen, Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Kunnskap og erfaring - alltid en ressurs? En komparativ studie av Rikstrygdeverkets TRESS 90­ prosjekt og Skattedirektoratets FLID-prosjekt. Mathisen, Kim J.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Ansattes opprykksmuligheter i offentlige etater. En studie av ansatte i Skatteetaten og Televerket. Opdalshei, Ole Alexander
Rapport 1997 Ei undersøking av tenestemannsorganisasjonane sin medverknad under forsøket på omorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen i Norge Fløtre, Asgeir