Finanstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1987 46 32 78 46 23 69 9 9
1988 51 31 82 51 27 78 4 4
1989 55 36 91 54 30 84 1 6 7
1990 55 37 92 54 35 89 1 2 3
1991 51 42 93 50 39 89 1 3 4
1992 51 44 95 50 41 91 1 3 4
1993 63 49 112 61 43 104 2 6 8
1994 67 57 124 67 50 117 7 7
1995 67 62 129 67 53 120 9 9
1996 64 60 124 63 50 113 1 10 11
1997 61 70 131 61 53 114 17 17
1998 65 70 135 64 53 117 1 17 18
1999 70 75 145 68 63 131 2 12 14
2000 70 72 142 67 61 128 3 11 14
2001 76 72 148 76 57 133 15 15
2002 89 78 167 87 57 144 2 21 23
2003 94 82 176 92 64 156 2 18 20
2004 97 83 180 93 66 159 4 17 21
2005 98 89 187 92 70 162 6 19 25
2006 104 99 203 100 78 178 4 21 25
2007 100 106 206 95 81 176 5 25 30
2008 105 119 224 99 90 189 6 29 35
2009 111 126 237 106 97 203 5 29 34
2010 119 136 255 113 105 218 6 31 37
2011 126 134 260 120 116 236 6 18 24
2012 134 142 276 123 122 245 11 20 31
2013 133 143 276 122 124 246 11 19 30
2014 128 149 277 127 131 258 1 18 19
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1987 44 42 43 44 39 42 48 48
1988 43 41 43 43 40 42
1989 43 40 42 43 40 42 38 38
1990 41 39 40 41 39 40
1991 41 38 40 41 38 40
1992 41 38 40 41 38 40
1993 39 37 38 40 38 39 32 31
1994 40 38 39 40 39 40 32 32
1995 40 38 39 40 39 40 33 33
1996 41 39 40 41 39 40 34 33
1997 42 38 40 42 39 41 37 37
1998 42 39 40 42 40 41 37 38
1999 42 39 41 42 40 41 35 39
2000 42 39 41 42 40 41 35 37
2001 43 41 42 43 41 42 38 38
2002 43 40 42 43 41 42 38 39
2003 43 41 42 43 41 42 40 39
2004 43 40 42 43 40 42 39 41
2005 44 41 43 44 42 43 37 39 39
2006 43 41 42 43 42 43 38 38
2007 44 41 42 43 42 43 46 38 40
2008 44 41 42 44 41 43 44 41 42
2009 45 41 43 45 41 43 43 41 41
2010 44 41 43 45 41 43 42 40 40
2011 45 41 43 45 42 43 52 39 42
2012 45 42 43 44 42 43 48 39 42
2013 45 42 43 45 43 44 46 39 42
2014 46 43 44 45 43 44 42 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

21.12.2009 Navneendring

Navn: Finanstilsynet
Kort navn: Finanstilsynet

Kredittilsynet endret 21. desember navn til Finanstilsynet og flyttet til nye lokaler i Oslo sentrum. Det nye navnet er mer i tråd med internasjonal praksis og reflekterer bedre det vide spekteret av tilsynsoppgaver som omfatter hele finanssektoren.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.