Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1950* Nyinnskrevet

Navn: Hustad leir
Kort navn: Hustad leir
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1548 Fræna

Opprettet til avtjening av sivil arbeidsplikt etter § 3 i lov om vernepliktige sivilarbeidere 17.6.1937.Administrerer vernepliktige som har registrert bostedsadresse i folkeregisteret på Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge og Svalbard.


Hustad leir ble tatt i bruk som leir for militærnektere i 1950. Fram til da hadde leiren vært fangeleir for landssvikdømte fra 2. verdenskrig. De første militærnekterene ble vist til rette i leiren av de siste landssvikdømte.

Hjemmeside: (http://hustad.siviltjenesten.no/)hustad.siviltjenesten.no

01.01.1970* Navneendring

Navn: Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad
Kort navn: Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad

31.12.2004 Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Fra første januar 2005 legges Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad ned. Dette gikk fram av statsbudsjettet som ble lagt fram 6.10.2004. Fra 15. november samme år ble alle sivile vernepliktige administrert av Siviltjenesteadministrasjonen - Dillingøy.

Fra opprettelsen i 1950 og fram til nedleggelsen i 2005 har minst 40.000 sivile vernepliktige hatt kortere eller lengre opphold i Hustad leir. Noen har hatt hele tjenesten i leiren, andre har vært innom et par dager før de ble utplassert i skoler, sykehjem eller liknende, og atter andre har hatt noen ukers opphold i leiren mens de gikk på Forskolen for sivile vernepliktige. Forskolen ble for øvrig langt ned i 2002.
Kilde: Oppslag på Hustad leirs hjemmeside høsten 2004

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.