Politidirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2001 Ny via omorganisering

Navn: Politidirektoratet
Kort navn: POD
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Tilhører etat: Politi og lensmannsetaten
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Politidirektoratet ble opprettet fra 1.1.2001 gjennom delegasjon av oppgaver og funksjoner fra Justisdepartementets Politiavdeling. Politiavdelingen ble nedbemannet fra ca 100 personer til 30-35 personer. Politidirektoratets hovedoppgaver er etatsledelse, strategisk- og operativ planlegging og koordinering, beredskap, lov- og forskriftsarbeid og behandling av klagesaker fra politidistriktene og særorganene. Politidistriktene rapporteter til det nye direktoratet i faglige og administrative saker. Politiets særorganer - unntatt Politiets overvåkningstjeneste - rapporterer også til Politidirektoratet i politifaglige og administrartive spørsmål. Om etableringen; se: Ot.prp.nr.7 (1999-2000) Endringer i politiloven (den sentrale politiledelsen). Innst.O.nr.40 (1999-2000) og Besl.O.nr.50 (1999-2000). Se også NOU 1999:10 «En bedre organisert politi- og lensmannsetat».
Internett: www.politi.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.