Sivilforsvaret: Distriktene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1973 53 sivilforsvarskretser etatsenheter
1974 53 sivilforsvarskretser etatsenheter
1975 53 sivilforsvarskretser etatsenheter
1976 53 sivilforsvarskretser etatsenheter
1977 53 sivilforsvarskretser etatsenheter
1978 53 sivilforsvarskretser etatsenheter
1979 53 sivilforsvarskretser etatsenheter
1980 53 sivilforsvarskretser etatsenheter
1981 53 sivilforsvarskretser etatsenheter
1982 53 sivilforsvarskretser etatsenheter
1983 53 sivilforsvarskretser etatsenheter
1984 54 (est.) sivilforsvarskretser etatsenheter
1985 54 (est.) sivilforsvarskretser etatsenheter
1986 54 (est.) sivilforsvarskretser etatsenheter
1987 54 sivilforsvarskretser etatsenheter
1988 54 sivilforsvarskretser etatsenheter
1989 54 sivilforsvarskretser etatsenheter
1990 54 sivilforsvarskretser etatsenheter
1991 54 sivilforsvarskretser etatsenheter
1992 54 sivilforsvarskretser etatsenheter
1993 54 sivilforsvarskretser etatsenheter
1994 54 sivilforsvarskretser etatsenheter
1995 54 sivilforsvarskretser etatsenheter
1996 40 sivilforsvarskretser etatsenheter
1997 40 sivilforsvarskretser etatsenheter
1998 40 sivilforsvarskretser etatsenheter
1999 40 sivilforsvarskretser etatsenheter
2000 40 sivilforsvarskretser etatsenheter
2001 40 sivilforsvarskretser etatsenheter
2002 40 sivilforsvarskretser etatsenheter
2003 40 sivilforsvarskretser etatsenheter
2004 20 distrikstskontor etatsenheter
2005 20 distrikstskontor etatsenheter
2006 20 distrikstskontor etatsenheter
2007 20 distrikstskontor etatsenheter
2008 20 distrikstskontor etatsenheter
2009 20 distrikstskontor etatsenheter
2009 20 distrikstskontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.