Sivil tjenesteplikt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1950* Nyopprettelse

Navn: Statens arbeidsleirer for vernepliktige sivilarbeidere
Kort navn: Statens arbeidsleirer for vernepliktige sivilarbei
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

2 stk. pr 1954; Havnås leir (Mysen) og Hustad leir (Julshamn pr. Molde). Opprettet til avtjening av sivil arbeidsplikt etter § 3 i lov om vernepliktige sivilarbeidere 17.6.1937.Havnås leir ser ut til å bli erstattet med Dillingøy ca. 1970. Hjemmeside: www.siviltjenesten.no

01.01.1968* Navneendring

Navn: Sivil tjenesteplikt
Kort navn: Sivil tjenesteplikt

Jf Kap III i lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner av 19.3.1965.

01.01.2005 Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

GRUPPEN legges ned da det nå bare er en nasjonal virksomhet igjen; Hustad avvikles og bare enheten i Østfold består.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.