Registerenheten i Brønnøysund

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.1.2009 Seksjon Bedriftsveiledning 1805 Narvik Seksjon Bedriftsveiledning er ansvarlig for innholdet i Altinn – Starte og drive, med relevant næringsinformasjon til etablerere og bedrifter. I tillegg driver seksjonen en telefonstøttetjeneste.
Begge er gratis informasjonstjenester for etablerere og virksomheter som allerede er i drift. Tjenestene gir råd, veiledning og svar på det meste som gjelder forholdet til offentlig regelverk ved start av foretak, samt svar på spørsmål om offentlig regelverk for foretak som allerede er i gang med sin virksomhet.
Målet for tjenestene er å gjøre det enklere å starte og drive virksomheter i Norge.
Seksjonen i Narvik er basert på en tidligere NHD-tjeneste (www.bedin.no og Narviktelefonene). Tjenestene ble fra 1. januar 2009 overtatt av Brønnøysundregistrene ved en virksomhetsoverdragelse.
1.10.2009 Brønnøysundregistrene Oslo-Kontoret 301 Oslo