Politiets sikkerhetstjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

16 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Cybertruslene mot Norge. En analyse av trusselbildet og drivkreftene bak cyber-sikkerhetspolitikken Seel-Bahr, Nora
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Cybersikkerhet Digitale sårbarheter i totalforsvaret Lien, Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 22. juli-kommisjonen versus politiet. Hvorfor så forskjellige vurderinger? Sethne, Miriam
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Terroralarm uten terrorangrep - Håndteringen av og reaksjonene på terrortrusselen 2014 Aabrekk, Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Politiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. juli 2011 Ryssdal, Annbjørg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Prosessen for å opprette et nasjonalt beredskapssenter. En organisasjonsteoretisk analyse Haugstveit, Kristina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Fortsatt ansvarsprinsipp eller helhetlig tilnærming til cybersecurity i Norge? Skillinghaug, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet – En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning Bjørgum, Lena
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Organisering i offentlig forvaltning mot terrorangrep Folden, Endre Alvestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Lang ferd mot direktorat: en studie av reorganiseringen av den sentrale politiledelsen. Askeland, Knut Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Fra hemmelig tjeneste til åpen tillitskrise? En studie av forutsetningene for, og ivaretakelsen av legitimitet ved politiets overvåkningstjeneste. Wiik, Veronica
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Styrt endring av institusjoner - ønskelig, vanskelig men mulig. En studie av en endringsprosess i politi- og lensmannsetaten. Nørstenes, Anne Marit
Notat 2004 Organizing for Homeland Security: The Case of Norway. Lægreid, Per og Synnøve Serigstad,.
Rapport 2003 Samordning og samfunnstryggleik. - Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Norge i perioden 1999- 2002. Serigstad, Synnøve
Rapport 1999 Politi og påtalemakt i "annerledeslandet" Noreg. Ei undersøking av vedtaksprosessen i samband med Skillesaken. Kristiansen, Oddrun
Tidsskriftsartikkel 2013 After a Terrorist Attack: Challenges for Political and Administrative Leadership in Norway Christensen, Tom ; Laegreid, Per ; Rykkja, Lise Hellebo