Høyesterett

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3 13 16 3 11 14 2 2
1981 3 14 17 3 12 15 2 2
1982 4 13 17 4 12 16 1 1
1983 5 12 17 5 12 17
1984 5 11 16 5 10 15 1 1
1985 2 13 15 2 12 14 1 1
1986 4 12 16 4 11 15 1 1
1987 5 13 18 5 11 16 2 2
1988 4 14 18 4 13 17 1 1
1989 6 14 20 6 13 19 1 1
1990 6 13 19 6 12 18 1 1
1991 7 11 18 7 10 17 1 1
1992 7 15 22 7 13 20 2 2
1993 7 18 25 7 16 23 2 2
1994 7 21 28 6 18 24 1 3 4
1995 8 21 29 7 18 25 1 3 4
1996 9 22 31 8 18 26 1 4 5
1997 10 25 35 9 21 30 1 4 5
1998 10 25 35 9 19 28 1 6 7
1999 12 26 38 11 17 28 1 9 10
2000 9 28 37 7 20 27 2 8 10
2001 9 29 38 9 20 29 9 9
2002 10 27 37 9 19 28 1 8 9
2003 7 31 38 6 24 30 1 7 8
2004 8 33 41 8 23 31 10 10
2005 8 32 40 8 23 31 9 9
2006 11 27 38 11 21 32 6 6
2007 14 25 39 13 20 33 1 5 6
2008 16 26 42 16 21 37 5 5
2009 15 27 42 15 22 37 5 5
2010 12 26 38 11 22 33 1 4 5
2011 14 28 42 14 23 37 5 5
2012 15 28 43 15 23 38 5 5
2013 15 26 41 14 24 38 1 2 3
2014 13 29 42 13 27 40 2 2
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 51 51 50 50
1981 52 52 51 51
1982 53 52 52 51
1983 45 54 51 45 54 51
1984 43 51 48 43 53 49
1985 49 50 50 51
1986 48 48 48 48
1987 47 45 46 47 45 45
1988 45 46 45 46
1989 45 46 46 45 45 45
1990 46 48 47 46 47 47
1991 45 48 47 45 47 46
1992 44 47 46 44 46 45
1993 44 48 46 44 47 46
1994 43 46 45 44 46 46
1995 47 48 48 48 48 48
1996 48 44 45 49 44 45 42
1997 45 45 45 45 46 46 40
1998 45 45 45 45 46 46 43 43
1999 40 45 43 40 47 44 41 42
2000 38 46 44 39 46 44 44 43
2001 40 46 45 40 47 45 44 44
2002 40 46 44 39 47 44 44 44
2003 45 44 44 46 44 44 44 43
2004 45 44 44 45 45 45 41 41
2005 42 44 44 42 46 45 40 40
2006 40 47 45 40 47 45 46 46
2007 39 45 43 40 45 43 44 42
2008 39 46 43 39 46 43 46 46
2009 41 46 44 41 45 43 47 47
2010 41 49 46 41 47 45 54
2011 38 48 45 38 47 43 54 54
2012 38 47 44 38 49 44 41 41
2013 40 50 46 40 50 46
2014 39 45 43 39 46 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.11.2002* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.