Sivilforsvarsskolen i Trondheim

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1965 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13344
Navn: Sivilforsvarsskolen i Trondheim
Kort navn: Sivilforsvarsskolen i Trondheim
Engelsk navn: * Civil defence school, Trondheim
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Tilhører gruppe : Sivilforsvarets skoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1601 Trondheim