Sivilforsvarsskolen på Starum

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1967* Nyopprettelse

Navn: Sivilforsvarsskolen på Starum
Kort navn: Sivilforsvarsskolen på Starum
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Tilhører gruppe : Sivilforsvarets skoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 528 Østre Toten

Sivilforsvaret overtok Forsvarets bygninger på Starum (som hadde vært i Forsvarets eie (hestetjenesten) siden 15.9.1896).

01.07.1970* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.09.2003* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.