Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 13.10.1953
Navn ved opprettelse: Sivilforsvarets skole

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13341
Navn: Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)
Kort navn: NUSB
Engelsk navn: National Emergency Planning College
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Tilhører gruppe : Sivilforsvarets skoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 220 Asker
Organisasjonsnummer: 974713772