Seksjon for energianalyser

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1993 Ny via sammenslåing

Navn: Energiseksjonen (ES)
Kort navn: ES
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.2000* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

01.01.2015* Navneendring

Navn: Seksjon for energianalyser
Kort navn: EA

Oppgaver:
Seksjonens arbeidsområde omfatter allmenne energipolitiske spørsmål, analyser knyttet til energi- og kraftbalansen, vurderinger av hvordan ulike virkemidler påvirker energisektoren samt samfunnsøkonomiske vurderinger av konkrete tiltak.
Kilde: regjeringen.no (februar 2015)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.