Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.10.2006* Ny via omorganisering

Navn: Avdeling for formuesforvaltning (AFF)
Kort navn: Avdeling for formuesforvaltning (AFF)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Overordnet: Finansdepartementet
Lokalisering: 301 Oslo

Oppgaver: Avdelingen ble opprettet høsten 2006.

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med Statens pensjonsfond. Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond - Utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond - Norge. Finansdepartementet er ansvarlig for fondene, og den operative forvaltningen er delegert til henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Den samlede verdien av de to fondene var omlag 1 900 milliarder kroner ved inngangen til 2007, og det er forventet at fondet vil vokse raskt de neste årene. Avdeling for Formuesforvaltning ble opprettet for å styrke forvaltningen av fondene, som er en sentral oppgave for Finansdepartementet. Avdelingens oppgaver omfatter bl.a. arbeid med investeringsstrategien for fondene, arbeid med oppfølging av Norges Banks og Folketrygdsfondets operative forvaltning og oppfølging av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland. Finansdepartementets ambisjon er at Statens pensjonsfond skal være verdens best forvaltede fond.

Kilde: Regjeringen.no; FINs hjemmesider

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.