Seksjon for finansielle makroanalyser og pengepolitikk (SFP)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
27.06.1933 Finansavdelingen 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Administrasjonsavdelingen
27.06.1933 Administrasjonsavdelingen 102 Utskilt fra: Finansavdelingen
01.08.1945 Finansavdelingen 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Valutaavdelingen
01.08.1945 Valutaavdelingen 102 Utskilt fra: Finansavdelingen
01.01.1983 Nasjonalbudsjettkontoret 213 Økonomiavdelingen
01.01.1983 Det pengepolitiske kontor 213 Økonomiavdelingen
01.01.1983 Utredningskontor 213 Økonomiavdelingen
01.01.1983 Juridisk seksjon (JUS) 213 Økonomiavdelingen
31.12.1988 Valutaavdelingen 303 Enheten ble innlemmet i: Økonomiavdelingen
31.12.1988 Økonomiavdelingen 203 Innlemmede enheter: Valutaavdelingen
01.01.1989 Regnegruppen 303 Enheten ble innlemmet i: Modellenhet
01.01.1989 Utredningskontor 303 Enheten ble innlemmet i: Modellenhet
01.01.1989 Modellenhet 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Regneseksjon/ administrativ enhet
01.01.1989 Regneseksjon/ administrativ enhet 102 Utskilt fra: Modellenhet
01.01.1993 Det pengepolitiske kontor 303 Enheten ble innlemmet i: Bank- og kredittpolitisk seksjon
01.01.1993 Bank- og kredittpolitisk seksjon 203 Innlemmede enheter: Nasjonalbudsjettkontoret
31.12.1993 Bank- og kredittpolitisk seksjon 304 Enheten ble splittet i: Økonomiseksjonen (ØKS)
31.12.1993 Bank- og kredittpolitisk seksjon 304 Enheten ble splittet i: Pengepolitisk seksjon (PPS)
01.01.1994 Økonomiseksjonen (ØKS) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Bank- og kredittpolitisk seksjon
01.01.1994 Pengepolitisk seksjon (PPS) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Bank- og kredittpolitisk seksjon
31.12.1994 Regneseksjon/ administrativ enhet 304 Enheten ble splittet i: Regnegruppa (RG)
31.12.1994 Regneseksjon/ administrativ enhet 304 Enheten ble splittet i: Administrativ eneht (AE)
01.01.1995 Regnegruppa (RG) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Regneseksjon/ administrativ enhet
01.01.1995 Administrativ eneht (AE) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Regneseksjon/ administrativ enhet
31.12.1995 Nasjonalbudsjettkontoret 303 Enheten ble innlemmet i: Seksjon for finansielle makroanalyser og pengepolitikk (SFP)
01.01.1996 Seksjon for finansielle makroanalyser og pengepolitikk (SFP) 203 Innlemmede enheter: Nasjonalbudsjettkontoret
31.12.1996 Pengepolitisk seksjon (PPS) 306 Sammenslått inn i: Seksjon for pengepolitikk og offentlige finanser (SPO)
31.12.1996 Seksjon for finans- og inntektspolitikk 306 Sammenslått inn i: Seksjon for pengepolitikk og offentlige finanser (SPO)
01.01.1997 Seksjon for pengepolitikk og offentlige finanser (SPO) 106 Sammenslått av: Pengepolitisk seksjon (PPS)
01.01.1997 Seksjon for pengepolitikk og offentlige finanser (SPO) 106 Sammenslått av: Seksjon for finans- og inntektspolitikk
31.12.2000 Seksjon for pengepolitikk og offentlige finanser (SPO) 304 Enheten ble splittet i: Seksjon for offentlige finanser og makroøkonomisk analyse (SOA)
31.12.2000 Seksjon for pengepolitikk og offentlige finanser (SPO) 304 Enheten ble splittet i: Seksjon for pengepolitikk og formuesforvaltning (SPF)
01.01.2001 Seksjon for offentlige finanser og makroøkonomisk analyse (SOA) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Seksjon for pengepolitikk og offentlige finanser (SPO)
01.01.2001 Seksjon for pengepolitikk og formuesforvaltning (SPF) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Seksjon for pengepolitikk og offentlige finanser (SPO)
31.12.2014 Gruppe for bank og forsikring mv 311 Relaterte enheter: Juridisk seksjon for bank og forsikring
31.12.2014 Gruppe for bank og forsikring mv 311 Relaterte enheter: Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv.
31.12.2014 Gruppe for finansiell rapportering mv. 311 Relaterte enheter: Juridisk seksjon for bank og forsikring
31.12.2014 Gruppe for finansiell rapportering mv. 311 Relaterte enheter: Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv.
31.12.2014 Gruppe for pensjon og forsikring 311 Relaterte enheter: Juridisk seksjon for bank og forsikring
31.12.2014 Gruppe for pensjon og forsikring 311 Relaterte enheter: Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv.
31.12.2014 Juridisk seksjon (JUS) 304 Enheten ble splittet i: Juridisk seksjon for bank og forsikring
31.12.2014 Juridisk seksjon (JUS) 304 Enheten ble splittet i: Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv.
01.01.2015 Juridisk seksjon for bank og forsikring 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Juridisk seksjon (JUS)
01.01.2015 Juridisk seksjon for bank og forsikring 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Gruppe for bank og forsikring mv
01.01.2015 Juridisk seksjon for bank og forsikring 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Gruppe for finansiell rapportering mv.
01.01.2015 Juridisk seksjon for bank og forsikring 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Gruppe for pensjon og forsikring
01.01.2015 Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv. 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Juridisk seksjon (JUS)
01.01.2015 Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv. 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Gruppe for bank og forsikring mv
01.01.2015 Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv. 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Gruppe for finansiell rapportering mv.
01.01.2015 Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv. 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Gruppe for pensjon og forsikring