Seksjon for finansielle makroanalyser og pengepolitikk (SFP)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1983 Nyopprettelse

Navn: Realøkonomisk seksjon
Kort navn: Realøkonomisk
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Overordnet: Økonomiavdelingen
Lokalisering: 301 Oslo

Kilde: Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 106

01.01.1996* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1997* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Økonomiavdelingen

01.01.2007* Navneendring

Navn: Seksjon for realøkonomi og pengepolitikk (SRP)
Kort navn: Seksjon for realøkonomi og pengepolitikk (SRP)

01.01.2007* Består via omorganisering

Seksjon for pengepolitikk og formuesforvaltning (SPF) under Økonomiavdelingen legges ned gjennom omorganisering; saker vedrørende pengepolitikk videreføres i Realøkonomisk seksjon som endrer navn til Seksjon for realøkonomi og pengepolitikk (SRP) mens saker formuesforvaltning videreføres i en ny Avdeling for formuesforvaltning under Finansdepartementet.

01.01.2020* Navneendring

Navn: Seksjon for finansielle makroanalyser og pengepolitikk (SFP)
Kort navn: SFP

Seksjonen har ansvar for å analysere utviklingstrekk som er viktig for finansiell stabilitet og samspillet mellom finansielle størrelser og realøkonomien, samt å overvåke finansielle markeder, herunder eiendomsmarkedet. Videre har seksjonen ansvar for rammeverket for pengepolitikken, og den løpende kontakten mot Norges Bank på dette området. Seksjonen har også ansvar for Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål, den faglige etatsstyringen av SSB, samt oppfølging av forskningssenteret HousingLab.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.