Tolldirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

6 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Forvaltningspolitikk i praksis. Tollforvaltningen 1945-1975. Haaland, Torstein
Bok 2004 Det norske tollvesens historie. Tiden etter 1940 Grøndahl, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Politikkstaten blir til. Tollforvaltningens rasjonalisering 1945-1975. Haaland, Torstein
Notat 1998 Forvaltningspolitikk i praksis. Tollbyråkratiets effektivisering i etterkrigstiden. Haaland, Torstein
Notat 1998 Situasjonsbestemt diskurs og demokratisering. Kampen om situasjonen i tollvesenet 1957-1975. Haaland, Torstein
Rapport 1997 Politikkstaten blir til: Tollforvaltningens rasjonalisering 1945 - 1975. Haaland, Torstein