Statsministerens kontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10 10 20 10 8 18 2 2
1981 10 13 23 10 10 20 3 3
1982 11 12 23 11 8 19 4 4
1983 12 13 25 12 9 21 4 4
1984 12 14 26 12 9 21 5 5
1985 12 15 27 12 11 23 4 4
1986 12 15 27 12 10 22 5 5
1987 14 16 30 14 9 23 7 7
1988 11 18 29 11 12 23 6 6
1989 13 18 31 13 12 25 6 6
1990 14 19 33 14 13 27 6 6
1991 14 18 32 14 13 27 5 5
1992 11 19 30 11 14 25 5 5
1993 12 19 31 11 14 25 1 5 6
1994 13 19 32 13 14 27 5 5
1995 16 22 38 16 17 33 5 5
1996 18 18 36 18 14 32 4 4
1997 19 21 40 19 17 36 4 4
1998 21 22 43 21 18 39 4 4
1999 20 28 48 19 24 43 1 4 5
2000 25 30 55 24 28 52 1 2 3
2001 22 28 50 22 20 42 8 8
2002 22 30 52 22 22 44 8 8
2003 22 30 52 22 22 44 8 8
2004 23 31 54 23 22 45 9 9
2005 27 33 60 27 24 51 9 9
2006 29 31 60 29 21 50 10 10
2007 29 32 61 29 20 49 12 12
2008 32 36 68 31 22 53 1 14 15
2009 34 33 67 34 25 59 8 8
2010 34 35 69 34 27 61 8 8
2011 35 35 70 35 26 61 9 9
2012 43 39 82 39 31 70 4 8 12
2013 41 36 77 41 30 71 6 6
2014 41 33 74 41 29 70 4 4
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 49 48 49 49 51 50
1981 48 47 47 48 50 49
1982 50 48 49 50 51 50
1983 44 47 45 44 49 46
1984 45 48 47 45 50 47 45 45
1985 46 47 47 46 47 46
1986 47 47 47 47 47 47 47 47
1987 47 45 46 47 47 47 43 43
1988 47 44 45 47 43 45 46 46
1989 47 45 46 47 44 46 47 47
1990 47 46 47 47 47 47 45 45
1991 45 47 46 45 48 46 46 46
1992 48 45 46 48 45 46 47 47
1993 46 45 46 47 47 47 42 40
1994 44 46 45 44 48 46 43 43
1995 42 42 42 42 43 43 41 41
1996 42 45 44 42 46 44
1997 42 45 43 42 45 44
1998 42 44 43 42 45 43
1999 40 44 42 40 45 43 38
2000 43 45 44 43 45 44
2001 41 44 43 41 44 42 46 46
2002 42 45 43 42 45 43 43 43
2003 42 45 44 42 44 43 48 48
2004 40 46 44 40 46 43 48 48
2005 40 47 44 40 46 43 48 48
2006 41 47 44 41 46 43 50 50
2007 42 48 45 42 44 43 53 53
2008 42 48 45 42 46 44 51 49
2009 43 48 45 43 46 44 53 53
2010 43 48 45 43 46 44 54 54
2011 44 47 45 44 44 44 56 56
2012 44 47 45 43 45 44 56 54
2013 44 46 45 44 43 44 59 59
2014 44 46 45 44 45 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.07.1969 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Statsrådssekretariatet

Ved kgl.res. 27.6.1969 ble Statsrådssekretariatets oppgaver som regjeringens felleskontor innlemmet og lagt til Statsministerens kontor. Embetet som statsrådssekretær ble dermed lagt ned og dets oppgaver og personale - i alt fire ansatte - ble overført til ekspedisjonssjefen for juridisk-administrative saker fra 1. juli. Det 155 år gamle Statsrådssekretariatet ble således innlemmet i SMK.

Statsrådssekretariatet var regjeringens felleskontor og hadde eksistert siden 1814 - inntil 1925 under navnet Statssekretariatet. Statsrådssekretariatet skulle utferdige de offesielle meddelelser fra statsrådet, føre statsrådsprotokollene, utferdige de dokumenter som ble undertegnet av kongen, behandle spørsmål om konstitusjonell praksis og gi utkast til kollektive statsrådsinnstillinger. Sekretariatet skulle videre føre kontroll med avleggelse av embetsed, inneha rikets segl og motta regjeringens post. Sekretariatet utga også Lovtidende og Norsk lysingsblad og førte Ektepaktregisteret.

Kilde: "Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005" av Ole Kolsrud (2008)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.