Antall enheter per COFOG

Antall enheter kategorisert på COFOG.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Antall eheter per COFOG per 01.01.2020
COFOG Antall enheter
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting 55
02 Forsvar 21
03 Offentlig orden og trygghet 38
04 Næringsøkonomiske formål 135
05 Miljøvern 14
06 Bolig og nærmiljø 4
07 Helse 26
08 Fritid, kultur og religion 84
09 Utdanning 35
10 Sosial beskyttelse 53