Antall enheter per COFOG

Antall enheter kategorisert på COFOG.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Antall eheter per COFOG per 01.01.2019
COFOG Antall enheter
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting 55
02 Forsvar 22
03 Offentlig orden og trygghet 38
04 Næringsøkonomiske formål 135
05 Miljøvern 14
06 Bolig og nærmiljø 4
07 Helse 27
08 Fritid, kultur og religion 82
09 Utdanning 36
10 Sosial beskyttelse 54