(83:2) Departementsområdet RNEVERN OG SOSIALE SAKER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (83:2) Departementsområdet RNEVERN OG SOSIALE SAKER i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 29 29.0 29 29.0
Kvinner 93 84.8 72 72.0 21 12.9
Totalt 122 113.8 101 101.0 21 12.9
(83:2) Departementsområdet RNEVERN OG SOSIALE SAKER sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:2) Departementsområdet RNEVERN OG SOSIALE SAKER per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 9 7.8
3 OSLO 26 25.4
5 OPPLAND 8 7.8
6 BUSKERUD 12 11.6
8 TELEMARK 6 4.8
10 VEST-AGDER 7 6.3
11 ROGALAND 10 9.5
12 HORDALAND 13 12.1
15 MØRE OG ROMSDAL 6 5.1
16 SØR-TRØNDELAG 10 9.5
18 NORDLAND 8 7.5
19 TROMS 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:2) Departementsområdet RNEVERN OG SOSIALE SAKER per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS 9 7.8
OSLO 301 OSLO 26 25.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 8 7.8
BUSKERUD 602 DRAMMEN 12 11.6
TELEMARK 806 SKIEN 6 4.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 7 6.3
ROGALAND 1103 STAVANGER 10 9.5
HORDALAND 1201 BERGEN 13 12.1
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 6 5.1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 10 9.5
NORDLAND 1804 BODØ 8 7.5
TROMS 1902 TROMSØ 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (83:2) Departementsområdet RNEVERN OG SOSIALE SAKER, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 122 113.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (83:2) Departementsområdet RNEVERN OG SOSIALE SAKER, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 9 7.8
3 OSLO FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 26 25.4
5 OPPLAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 8 7.8
6 BUSKERUD FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 12 11.6
8 TELEMARK FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 6 4.8
10 VEST-AGDER FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 7 6.3
11 ROGALAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 10 9.5
12 HORDALAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 13 12.1
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 6 5.1
16 SØR-TRØNDELAG FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 10 9.5
18 NORDLAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 8 7.5
19 TROMS FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (83:2) Departementsområdet RNEVERN OG SOSIALE SAKER, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 9 7.8
OSLO 301 OSLO FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 26 25.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 8 7.8
BUSKERUD 602 DRAMMEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 12 11.6
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 6 4.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 7 6.3
ROGALAND 1103 STAVANGER FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 10 9.5
HORDALAND 1201 BERGEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 13 12.1
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 6 5.1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 10 9.5
NORDLAND 1804 BODØ FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 8 7.5
TROMS 1902 TROMSØ FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:2) Departementsområdet RNEVERN OG SOSIALE SAKER per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:2 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER ØSTFOLD 9 7.8
OSLO 301 OSLO FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:1 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 16 16.0
OSLO 301 OSLO FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:3 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER OSLO OG AKERSHUS 10 9.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:4 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER OPPLAND OG HEDMARK 8 7.8
BUSKERUD 602 DRAMMEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:5 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BUSKERUD OG VESTFOLD 12 11.6
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:6 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK 6 4.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:7 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER AGDER 7 6.3
ROGALAND 1103 STAVANGER FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:8 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER ROGALAND 10 9.5
HORDALAND 1201 BERGEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:9 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER HORDALAND SOGN OG FJORDANE 13 12.1
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:10 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER MØRE OG ROMSDAL 6 5.1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:11 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TRØNDELAG 10 9.5
NORDLAND 1804 BODØ FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:12 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER NORDLAND 8 7.5
TROMS 1902 TROMSØ FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 83:2:13 FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TROMS OG FINNMARK 7 6.5